Bedrijfsprofiel

Daksystemen Nederland werkt voor een groot aantal opdrachtgevers. Om enige te noemen:

  •     particulieren/huiseigenaren
  •     verenigingen van eigenaren (V.v.E.)
  •     aannemers
  •     woningbouw verenigingen
  •     bedrijven/instellingen.
  •     gemeenten
  •     etc.

De manier van uitvoeren is echter bij alle genoemde opdrachtgevers gelijk, namelijk dat de werkzaamheden geheel zelfstandig door ons worden uitgevoerd en het is niet nodig dat de opdrachtgever zelf werkzaamheden moet verrichten om de uitvoering te laten plaatsvinden.

Het regelen van vergunningen ten behoeve van de werkzaamheden wordt door ons verzorgd (parkeer vergunningen, precario vergunningen, verkeersmaatregelen etc.). De hieraan verbonden (veelal gemeentelijke heffingen) zijn in onze offerte gespecificeerd opgenomen. U krijgt dus achteraf geen nakomende (gemeentelijk) kosten. De offerte prijs van Daksystemen Nederland is all-in, en nadat opdracht aan Daksystemen Nederland is gegeven vast voor de duur van het werk.

Bij het overgrote merendeel gaat de uitvoering geruisloos voor de opdracht gever.
Mochten er toch nog enige ‘hobbels’ genomen moeten worden dan worden deze door Daksystemen Nederland opgelost.

Wanneer Daksystemen Nederland de werkuitvoering start van de dakwerkzaamheden is het voor de opdrachtgevers altijd een waar spektakel als de benodigde apparatuur en materialen worden uitgevoerd. De meest moderne machines welke alle in 100% staat van onderhoud zijn geeft direct een groot vertrouwen in de professionaliteit van ons bedrijf. De machines variëren van radiografisch bestuurde mobiele hijskraan tot aan koffiezet machine in onze schaftgelegenheid welke tevens voorzien van een toilet.

Daksystemen Nederland is geheel zelf supporting tijdens de werkzaamheden. Het enige wat de opdrachtgever ter beschikking moet stellen is een 220 V. aansluiting. Deze aansluiting mag inpandig zijn. Daksystemen Nederland heeft kabels waarmee wij de stroomvoorziening naar buiten kunnen brengen zonder dat er ramen of deuren (deels) open moeten staan. Het stroom verbruik beperkt zich tot het opladen van de accu gereedschappen e voor het reeds genoemde koffie zet apparaat.

Wij hoeven dus niet binnenshuis te zijn. Hierdoor wordt de overlast tot een minimum beperkt. De opdrachtgever hoeft ook niet aanwezig te zijn tijdens de werkzaamheden.