Diensten

Daksystemen Nederland is een professioneel dakdekkers bedrijf maar Daksystemen Nederland  kan ook ingezet worden voor rapportages en onderhoudsplanner.

Daksystemen Nederland  als professioneel dakdekkers bedrijf
Daksystemen Nederland kan het totale dak probleem voor u oplossen. Het begrip dak beperkt zich niet alleen tot de dakbedekking. Ook “dak aanverwante zaken” kunnen door Daksystemen Nederland bewerkt worden. Veelvuldig voorkomende werkzaamheden welke niet direct met de dakbedekkig te maken hebben zijn;

  • vernieuwen van de houten boeidelen
  • vernieuwen van de dakgoten
  • renoveren van schoorsteen en aanverwant metselwerk
  • vernieuwen van lichtkoepels dakramen en lichtstraten.
  • vervangen van dakbeschot gedeelten indien deze verrot zijn.
  • aanleg van dakterrassen (hout of tegelwerk) met eventueel een hekwerk (balustrade).
  • etc.

Daksystemen Nederland is van huis uit een dakdekkersbedrijf. Wij specialisten op het gebied van het waterdicht maken van daken. De bijkomende werkzaamheden worden, indien het niet te specialistisch is, uitgevoerd door eigen mensen.

In het geval dat er wel specialistische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (te denken valt aan o.a het opnieuw opmetselen van schoorstenen) dan heeft Daksystemen Nederland een vaste groep specialisten om zich heen welke deze werkzaamheden dan uitvoeren onder volledige garantie van Daksystemen Nederland. Zo is het voor de opdrachtgever eenvoudiger en overzichtelijker om het totaal pakket uit te geven aan ons.

Alle garanties, aanspreekpunten en niet te vergeten het organisatorische gedeelte van de verschillende werkzaamheden blijven dan bij Daksystemen Nederland. Hetzelfde geld voor aanvraag van de eventueel benodigde vergunningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden. Vergunningen zoals parkeer vergunningen, wegafzettingen, vergunningen voor het plaatsen van steigers etc.

Daksystemen Nederland als advies gever
Indien gewenst kan Daksystemen Nederland een rapportage en inventarisatie maken van  werkzaamheden welke gedaan zouden moeten worden om het dak weer in goede staat te verkrijgen. Een andere mogelijkheid is om een inspectie van de conditie van het dak te doen, met hierbij aangegeven wat er zou moeten gebeuren en op welke termijn.

Deze rapportages worden altijd voorzien van foto materiaal. Het uitgebrachte verslag wordt met de opdrachtgever besproken en uitgelegd (indien deze hierom vraagt).